Agia Paraskevi
Scroll down to explore the village previously known as Kerasovo

Agia Paraskevi (Kerasovo)

1024 683 Epirus Explorer

Leave a Reply